نتایج بررسی شرکت های نرم افزاری که همه ساله به جمع آوری اطلاعات مربوط به مشتریان خود مبادرت و به تجزیه و تحلیل عملکرد بخش های انفورماتیک آنها می پردازند ، نشان می دهد که عمده مشکلات مشتریان ، مربوط به عملکرد ضعیف و کیفیت نازل سخت افزارهای مورد استفاده بوده و عموما ارتباطی به نرم افزار، سیستم های کاربردی و یا عملکرد کاربران سیستم های مذکور نداشته است.

در پاسخگویی به همین نیاز مشتریان ، یعنی حق استفاده از سخت افزارهای مرغوب و با کیفیت ، شرکت موساکو در سال 1375 تولد یافت.

در حال حاضر این شرکت با ارائه راه حل های مناسب سخت افزاری ، طراحی ، نصب و راه اندازی شبکه های فرا محلی (WAN)– فیبرنوری – VPN-ISP-Firewallو خدمات پشتیبانی فنی (دراین زمینه موساکو دارای رتبه بالا در طرح طبقه بندی فعالیت شرکت ها از سوی تکفا می باشد) با تکیه بر تجربه و تخصص کارشناسان خود در جهت رفع نیازهای سخت افزاری شرکت ها و سازمان ها گام برمی دارد.

موساکو با داشتن پروانه خدمات مهندسی از وزارت صنایع، بیش از 110 نفر نیروی متخصص را به ارائه این خدمات گمارده است.